Om Smakupplevelse Blekinge

är en ekonomisk förening för mat- och upplevelseentreprenörer i Blekinge.

 

Vårt syfte

Vårt syfte är att via en paraplyorganisation engagera och organisera mat- och upplevelseentreprenörer i hela Blekinge, ta tillvara på idéer och förslag, önskemål om kompetenshöjning, förmedla kurser, seminarier mm samt vara en organisation för gemensam marknadsföring och därigenom kunna bidra till upplevelsepaketering samt stora och små evenemang allt i akt och mening att stärka entreprenörskapet i Blekinge.

SmakUpplevelse Blekinge ska enligt önskemål från entreprenörer av olika slag vara en sammanhållande förening som genom samarbete stärker mat- och upplevelsemarknaden i Blekinge och därigenom också skapar en konkurrenskraft. Föreningen ska också aktivt arbeta för att samarbetet mellan olika aktörer och nätverk underlättas.

Vårt mål är att genom olika aktiviteter medverka till en stark förankring av mat- och upplevelseindustrin i hela Blekinge, att stärka samarbetet mellan olika aktörer, att medverka till att mat- och upplevelseentreprenörer arbetar för att få ett konkurrenskraftigt Blekinge gentemot övriga omkringliggande län, samt att öka attraktionskraften gentemot besökande till länet.

Att Blekinge ska vara länet där det finns en välfungerande matturism och en turism med kvalitetsmat.Smakupplevelse Blekinge AB Gamla vägen 1
370 43 Sturkö
0455-420 41

Styrelsen

Anja Oscarsson
Anja Oscarsson Ordförande Chocolatte Karlskrona info@chocolattekarlskrona.se
Christel Hammar-Malmgren
Christel Hammar-Malmgren Ledamot Bredaviks Örtagård Sturkö c.hammarmalmgren@me.com
Anna-Lena Fransson
Anna-Lena Fransson Ledamot Äggaboden Ronneby info@aggaboden.se
Hans-Åke Johansson
Hans-Åke Johansson Ledamot Blekinge Hjort Möljeryd, Kallinge blekingehjort@hotmail.com
Cissi Lingerud
Cissi Lingerud Kassör CLUK Karlshamn cissi.lingerud@cluk.se
Staffan Ottosson
Staffan Ottosson Ledamot Vingården Stora Boråkra Karlskrona staffan.ottosson@storaborakra.se
Pelle Karlsson
Pelle Karlsson Ledamot Hallandsboda B&B Hallandsboda hallandsboda@live.se
Andreas Eriksen
Andreas Eriksen Ledamot Sturkö Rökeri Sturkö rokeriet@sturko.com
Ulla Zimmerman
Ulla Zimmerman Suppleant Spjutbygds gård Rödeby
Torbjörn Hjalmarsson
Torbjörn Hjalmarsson V ordf. Lantluft i Orranäs Orranäs info@lantluft.com