Ansök om medlemskap

Tag chansen att bli medlem i SmakUpplevelse Blekinge, den ekonomiska föreningen för mat- och upplevelseentreprenörer i hela Blekinge.

 

Vad får man genom medlemskap i SmakUpplevelse Blekinge?

Vi vill framför allt arbeta för:

  • Ge möjlighet till utökat samarbete med andra företagare, både inom egna branschen och med andra branscher eller nätverk
  • Möjlighet till kompetenshöjning genom SUBs förmedling och i samarbete med t ex Mat&Upplevelseprojektet i Sydost, LRF m fl
  • Marknadsföring i olika sammanhang både lokalt, nationellt och internationellt
  • Förhandling med olika grossister, affärskedjor mm
  • Möjlighet och hjälp till paketering av upplevelser och mathändelser
  • Anordnande av mat- och upplevelsemässor i marknadsföringssyfte
  • Gemensam hemsida för kommunikation mellan medlemmar
  • Positionering av medlemmarnas produkter på marknaden

Kort sagt – vi vill tillsammans med dig/er bli den ledande aktören på den blekingska mat- och upplevelsemarknaden i Blekinge!

Välkommen att bli medlem redan idag!

Medlemsavgiften för 2016 är 200 kr. För nya medlemmar betalar man även in en insats på 500 kr (betalas endast en gång och återbetalas om man lämnar föreningen) samt en serviceavgift på 800 kr + moms (1 000 kr, vilken är avdragsgill).

Betalas till bankgiro 5638-6980

Hör av dig till:

Medlemsansvarig: Cecilia Ohlsson, tel 0454-50082, mail: medlem@smakupplevelseblekinge.se

Information:

Ordförande Anja Oscarsson, tel 070-852 95 18, mail:  anja.oscarsson@gmail.com

Det är tillsammans som vi blir starka!

Du behövs!